Süper Kulüp | Müzik | Magazin | Mekan | Kadınca | Sağlık | Kültür Sanat | Son Dakika Haberler

TUNÇ SOYER SATA SATA SEFERİHİSAR’I BİTİREMEDİ!

TUNÇ SOYER SATA SATA SEFERİHİSAR’I BİTİREMEDİ!
124
04 Mart 2019 - 9:47

Tunç Soyer yine belediyeye ait 3 taşınmazı satıyor,

Artık satılacak yer kalmadı, büyükşehir belediyesinde satılacak çok yer var!

Satışı yapılan parseller TEOS otel civarında,

Satış İlanları;

 TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Maddel.Mülkiycti Belediyemize İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1353 ada 1 parselinde kayıtlı 1.914,82 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz ,2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile satılacaktır.
İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde olup Sağlık Tesisi planlıdır.
Madde 2. İhale Bilgileri:
İhale tarihi ve saati: 13/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 10.30 İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı
Muhammen Bedel : 1.376.000,00 TL ( Bir milyon üç yüz yetmiş altı bin Türk Lirası)
Geçici Teminat Miktarı: 41.280,00 TL( Kırk bir bin iki yüz seksen Türk Lirası)
Madde 3.İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
MaddeI.Mülkiyeti Belediyemize İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1254 ada 2 parselinde kayıtlı 472,49 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz ,2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile satılacaktır.
İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde olup Turizm Tesis Alanı olarak planlıdır. Otel yapılması durumunda Emsal: 0.50, 3 kat (hmaks: lOm); Tatil Köyü yapılması durumunda Emsal: 0.30, 2 kat (hmaks: 6.50m) imarlıdır. Söz konusu parsel, 1254 ada 1 parsel ile 87 ada 19 parsel ile beraber yapılaşabilir.
Madde 2. İhale Bilgileri:
İhale tarihi ve saati: 06/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 11.00
İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı
Muhammen Bedel: 283.000,00 TL (İki yüz seksen üç bin Türk Lirası)
Geçici Teminat Miktarı: 8.490,00 TL( Sekiz bin dört yüz doksan Türk Lirası)
Madde 3.thale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Maddel.Mülkiycti Belediyemize İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1259 ada 1 parselinde kayıtlı 403,56 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz ,2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile satılacaktır.
İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde olup Emsal: 0.30 2 kat. Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmaktadır ancak parsel çekme mesafelerinden dolayı yapılaşmaya müsait değildir.
Madde 2. İhale Bilgileri:
İhale tarihi ve saati: 06/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 10.30
İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı
Muhammen Bedel: 262.000,00 TL (İki yüz altmış iki bin Türk Lirası)
Geçici Teminat Miktarı: 7.860,00 TL( Yedi bin sekiz yüz altmış Türk Lirası)
Madde 3.İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Resim incelendiğinde,satışı yapılacak parselin içine yapının bir bölümü girmekte,
Muhtemelen, TEOS Oteli alanlar tarafından alınacaktır diye düşünmekteyiz.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.